Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nowym Mieście Lubawskim

Sylwia Osowska

e-mail: osowska@cwsib.pl

 

Informacja udostępniona na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Przetwarzanie danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

 

Ochrona danych osobowych i RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”).

Ochrona Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym  Mieście Lubawskim, zwanym dalej Ośrodkiem, będącym jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.
Informacje te nie są wiążące i mają na celu wyjaśnienie przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. 
Inspektorem ochrony danych jest Pani Sylwia Osowska, e-mail: osowska@cwsib.pl

W jakim celu przetwarzamy dane
Dane są przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania zadań własnych i zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie przez administrację rządową i samorządową, a realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Dane osobowe są zbierane i wykorzystywane w celach określonych w przepisach prawa.
W każdym przypadku Ośrodek musi posiadać podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych. Szczegółowe informacje o podstawie przetwarzania danych o znajdą Państwo na naszym serwisie internetowym www.mopsnml.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.nml-mops.bip-wm.pl w zakładkach dotyczących przedmiotu działalności i kompetencji.

Komu ujawniamy dane
Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej, informatycznej, ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak długo będą przechowywane dane
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, przez czas niezbędny do realizacji celów dla których dane zostały pozyskane, zaś w przypadku zawartych umów - do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Czas i sposób przechowywania Państwa danych osobowych realizowany jest w sposób wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe, zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy
Na podstawie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:

• Prawo dostępu do swoich danych,
• Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
• Prawo do ograniczenia przetwarzania,
• Prawo do przenoszenia danych,
• Prawo do sprzeciwu,
• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzyskania zgody.

Gdzie uzyskają państwo dodatkowe informacje
Mogą Państwo zwrócić się do każdego pracownika Ośrodka, który udzieli Państwu dodatkowych informacji lub skieruje do odpowiedniej osoby.


Prawo do złożenia skargi
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Remigiusz Kreński

Data wytworzenia:
24 lip 2020

Osoba dodająca informacje

Remigiusz Kreński

Data publikacji:
24 lip 2020, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Remigiusz Kreński

Data aktualizacji:
16 sty 2024, godz. 11:30