24 2020 | BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 43/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-03-22 13:26:38
Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych 2021-03-22 13:25:32
Zarządzenie Nr 41/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego, określenia organizacji, składu i trybu pracy, zakresu obowiązków członków komisji oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-03-22 13:03:32
Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku 2021-03-22 13:00:59
Zarządzenie Nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2021-03-22 12:59:55
Zarządzenie Nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2021-03-22 12:58:50
Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za ustawowe święto 26 grudnia 2020 r., przypadające w dzień wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy 2021-03-22 12:57:47
Zarządzenie Nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2021-03-22 12:56:34
Zarządzenie Nr 35/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim dotyczących projektu „Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID-19”, Umowa Nr RPWM.11.02.03-28-0006/20-00, realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, Działania RPWM.11.02.00 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania RPWM.11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-03-22 12:53:11
Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2021-03-22 12:48:58
Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego realizującego projekt pn. „Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID-19” realizowanego w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania RPWM.11.02.00 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 2021-03-22 12:46:16
Zarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2021-03-22 12:42:25
Zarządzenie Nr 31/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-11-02 12:34:08
Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-11-02 12:31:06
Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-11-02 12:32:21
Ogłoszenie Nr 2/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 października 2020 r. w sprawie rodzaju i formy wprowadzanych ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-10-16 13:04:22
Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-10-16 12:52:54
Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2020-09-30 07:57:55
Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-09-29 07:48:53
Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor 2020-09-17 10:13:14
Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-09-17 10:11:45
Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za ustawowe święto 15 sierpnia 2020 r., przypadające w dzień wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy 2020-09-17 10:10:31
Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-09-17 10:08:34
Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-17 10:06:59
Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-09-17 10:04:53
Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-09-17 10:02:45
Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku 2020-09-17 10:01:23
Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej drogą spisu z natury 2020-09-17 09:59:27
Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 czerwca 2020 r.. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-09-17 09:57:18
Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-17 09:56:02
Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-09-17 09:53:49
Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-17 09:52:28
Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-09-17 09:50:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Andrzejewski

Data wytworzenia:
17 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Remigiusz Kreński

Data publikacji:
17 wrz 2020, godz. 09:16

Osoba aktualizująca informacje

Remigiusz Kreński

Data aktualizacji:
17 wrz 2020, godz. 09:16